Niskie dla dłuższej perspektywy – Rabobank

Ekonomiści Rabobanku identyfikują czynniki, które mogą skutkować niskimi perspektywami dla EUR/USD na dłuższą metę.

Niemiecka gospodarka mogłaby skorzystać na słabym euro

Nasza 3-miesięczna prognoza EUR/USD wynosi 1.0500.

Nasza aktualna 12-miesięczna prognoza EUR/USD wynosi 1.0900. 

O ile obniżka stóp procentowych Fed wyraźnie wesprze apetyt na ryzyko, o tyle tegoroczne łagodzenie warunków polityki pieniężnej w USA nastąpi w kontekście słabego wzrostu gospodarczego w Chinach i potencjalnej dalszej stagnacji gospodarczej w Niemczech. Do tego dochodzi konflikt na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Czynniki te podają w wątpliwość, czy w miarę obniżek stóp procentowych przez Fed z bezpiecznej przystani USD nastąpi wyraźny odpływ na rzecz aktywów o wysokiej stopie zwrotu.

Jeśli EBC będzie w stanie utrzymać inflację pod kontrolą, naszym zdaniem niemiecka gospodarka mogłaby skorzystać na słabej walucie, jednocześnie radząc sobie z trudnościami gospodarczymi. Czynnik ten, w połączeniu ze wskazanymi powyżej czynnikami potencjalnie wspierającymi USD, potwierdza nasz pogląd, że kurs EUR/USD będzie prawdopodobnie bardziej komfortowy w przedziale 1.0400–1.1200 w ciągu najbliższych 24 miesięcy niż na poziomach powyżej 1.1500.

 

Źródło: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-low-for-longer-outlook-rabobank-202402121035